$nbsp;

X

Website phi chính phủ RCI

Website phi chính phủ RCI

RCI tiền thân là Văn phòng Hiệp hội Cứu trợ Bệnh phong Khu vực Mekong (NLR Mekong). NLR Mekong hoạt động tại Việt Nam từ năm 1981 và quản lý các chương trình tại Cam-pu-chia, My-an-mar và Việt Nam (và trước đó cũng quản lý các chương trình tại Trung Quốc, Lào và Thái Lan). 

rci 2

Đặt làm website theo mẫu


Đăng ký mẫu website

x

Xin vui lòng điền thông tin vào trước để Creative Việt Nam hỗ trợ bạn tốt hơn!

Họ tên

Số điện thoại

Email

Website cần tham khảo

Nội dung

 

 

X