$nbsp;

X

Công ty thiết kế website chuyên nghiệp Creative Việt Nam

Website văn phòng chứng nhận Halal

Halal là tổ chức chứng thực đầu tiên tại Việt Nam được thừa nhận trong cộng đồng Hồi giáo Quốc tế. HCA cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm HALAL cho các Công ty xuất khẩu và khách hàng có nhu cầu. HCA là thành viên của Liên minh Halal Quốc tế -IHI Alliance (International Halal Integrity Alliance); Hội đồng thực phẩm Halal thế giới (World Halal Food Council) và được công nhận của Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục phát triển Hồi giáo Malaysia-JAKIM. Với mục đích chứng thực dấu HALAL cho các Doanh nghiệp xuất khẩu hàng vào thị trường các nước Hồi giáo và các nước có yêu cầu khác, với phương châm: Cấp 1 chứng chỉ, có giá trị ở mọi nơi.

Home5

Đặt mua với mẫu giao diện này