$nbsp;

X

Website Trung tâm Hợp tác CNTT Hàn Quốc (KICC)

Website Trung tâm Hợp tác CNTT Hàn Quốc (KICC)

Được thành lập vào ngày 11 tháng 7, 2a014, KICC là trung tâm chiến lược của Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Quốc gia Hàn Quốc (NIPA) nhằm thúc đẩy các cơ hội kinh doanh mạnh mẽ hơn giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN trong ngành công nghệ thông tin. NIPA là một cơ quan chính phủ phi lợi nhuận trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin tại Hàn Quốc, chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp và chuyên gia CNTT. NIPA dẫn đầu phát triển kinh tế quốc dân và xã hội kinh tế dựa trên tri thức bằng cách thúc đẩy khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp tổng thể thông qua việc sử dụng CNTT và thúc đẩy ngành công nghiệp CNTT

kicc

Đặt làm website theo mẫu


Đăng ký mẫu website

x

Xin vui lòng điền thông tin vào trước để Creative Việt Nam hỗ trợ bạn tốt hơn!

Họ tên

Số điện thoại

Email

Website cần tham khảo

Nội dung