$nbsp;

X

Website mini game Thuốc Ho Bảo Thanh

Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh là thành quả kế thừa đặc sắc bài thuốc cổ phương Xuyên bối tỳ bà cao, lịch sử hơn 300 năm. Gia thêm các vị thuốc dân gian quen thuộc Ô mai, vỏ quýt, mật ong.

Đặt mua với mẫu giao diện này

X