$nbsp;

X

Công ty thiết kế website chuyên nghiệp Creative Việt Nam

Website Công ty xây lắp Tadis

Bằng nguồn lực đến từ những trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam với những chuyên ngành như kinh tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật điện, kỹ thuật tự động hóa, kỹ thuật cầu đường, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật sinh hóa… Công ty xây lắp Tadis đã xây dựng lĩnh vực hoạt động và kinh doanh chính cho Công ty:

+Cung cấp & xây lắp hệ thống điều kiển tự động hóa, hệ thống cơ điện đến 220kv. +Cung cấp & xây lắp hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, nước công nghệ. +Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. +Xây dựng công trình giao thông thủy lợi. +Xây dựng công nghiệp và dân dụng.

tadis.com.vn

Đặt mua với mẫu giao diện này