$nbsp;

X

Công ty thiết kế website chuyên nghiệp Creative Việt Nam

Website Cung cấp giống Thủy sản

DNTN Phương Anh được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003, là một doanh nghiệp ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế Thế giới. Trên cở sở nắm bắt được tình hình phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung cũng như xu hướng phát triển của ngành nuôi trồng thủy hải sản nói riêng. Chính vì lẽ đó doanh nghiệp đã hình thành và phát triển nhân rộng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản.

Đặt mua với mẫu giao diện này