$nbsp;

X

Website Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội (HNCE)

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội (HNCE) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0102752866 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/05/2008, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 06 tháng 06 năm 2016

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội đã được khách hàng trong và ngoài nước biết đến là Nhà thầu tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực xây dựng, chuyên cung cấp và có kinh nghiệm nhiều năm thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực

Đặt mua với mẫu giao diện này