$nbsp;

X

Website chùa Hưng Sơn

Chùa Hưng Sơn toạ lạc tại thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, do Đại đức Thích Quảng Hợp trụ trì từ tháng 07/2014.

Chùa Hưng Sơn (Làng Diềm) được xây dựng năm 1683, khuôn viên rộng, kiến trúc gồm có 100 gian, là chùa Hạ của các tăng ni tu học. Hệ thống tượng Phật hoàn chỉnh to đẹp, do thời gian nắng mưa lũ lụt, tượng Phật trôi nổi thất thoát. Thực hiện kế sách tiêu thổ kháng chiến, tất cả cho giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hòa bình lập lại, nhân dân địa phương không đủ kinh phí để phục chế, trùng tu mà dồn lại còn 5 gian nhà Tam Bảo và 5 gian nhà Tổ.

a44

Đặt mua với mẫu giao diện này