$nbsp;

X

Công ty thiết kế website chuyên nghiệp Creative Việt Nam

TG Capital

Phương pháp luận đầu tư của TG Capital: TG Capital đầu tư theo phương pháp đầu tư giá trị được Benjamin Graham và David Dodd (Columbia Business School) khởi xướng vào những năm 30 thế kỷ thứ 20. Đầu tư giá trị được các nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới áp dụng như: Warren Buffett, Walter Schloss; Peter Lynch; John Templeton; Bruce Greenward; Irving Kahn; Joel Greenblatt; Christopher H. Browne. Bản chất của đầu tư giá trị là mua cổ phiếu công ty khi giá thấp hơn đáng kể giá trị thực (intrinsic value) của doanh nghiệp. Benjamin Graham gọi nguyên lý naỳ là tạo ra “Biên độ an toàn” (Margin of Safety).

Đặt mua với mẫu giao diện này