$nbsp;

X

Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam

Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam

Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam (VBC) thành lập năm 1968 với tên gọi Nhà máy cơ khí C70 trực thuộc Bộ Lương thực – Thực phẩm, hoạt động trong lĩnh vực chế tạo và sửa chữa các loại máy móc, thiết bị cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm trong ngành.

noihoi

Đặt làm Web


Đăng ký mẫu website

x

Xin vui lòng điền thông tin vào trước để Creative Việt Nam hỗ trợ bạn tốt hơn!

Họ tên

Số điện thoại

Email

Website cần tham khảo

Nội dung